Στην παρακάτω συλλογή φωτογραφιών θα δείτε ένα μικρό δείγμα δικτύων ατομικής θέρμανσης και ηλιακών συστημάτων που έχουμε τοποθετήσει..