ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Το τεχνικό γραφείο μας κατασκευάζει κάθε τύπου εγκατάσταση φυσικού αερίου, νέου ή παλαιού κτιρίου. Μέσω της συνεργασίας μας με την ΕΦΑ Τεχνική ΑΕ, αποτελούμε μέρος του επίσημου δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ΕΠΑ Αττικής.

Κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύνδεση του κτιρίου που σας ενδιαφέρει με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη της αίτησής σας για σύνδεση στο δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς και την κατάθεσή της  στην ΕΠΑ.

Εκπονούμε την μελέτη φυσικού αερίου και την καταθέτουμε προς έγκριση στην ΕΠΑ Αττικής.

Κατασκευάζουμε την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου (είτε πρόκειται για νέα οικοδομή, είτε για παλαιά).

Προμηθεύουμε τις απαραίτητες συσκευές που θα χρειαστούν.

Καταθέτουμε στην ΕΠΑ Αττικής όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση της εγκατάστασης.

Ρυθμίζουμε τις συσκευές σας και θα σας δώσουμε γραπτή εγγύηση για την εργασία και τις συσκευές

Παρακαλούμε πηγαίνετε στον σύνδεσμο δικαιολογητικά για πληροφορίες σχετικά με την αίτηση σύνδεση, την διαδικασία κατάθεσής της και το κόστος των τελών σύνδεσης και εγγύησης.