ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Aναλαμβάνουμαι ενεργειακά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα, από μηδενικό στάδιο και τα παραδίδουμε αποπερατωμένα και έχοντας διεξάγει κάθε έλεγχο σωστής λειτουργίας και αντοχής.

Εκπονούμε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.

Κατασκευάζουμε τις εγκαταστάσεις, αναλαμβάνοντας και τα δομικά έργα που απαιτούνται.

Προμηθεύουμε τα υλικά και τις συσκευές πυο απαιτούνται για κάθε έργο.

Παραδίδουμε τις εγκαταστάσεις σε πλήρη λειτουργία τον εργοταξιακό χώρο καθαρό.

Στον κατάλογο αριστερά θα δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για κάθε μια από τις υπηρεσίες που παρέχουμε.