ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εκτελούμε τις περιοδικές συντηρήσεις κεντρικών θερμάνσεων, ατομικών θερμάνσεων, ηλιακών συστημάτων.

Επίσης το τεχνικό μας τμήμα ανλαμβάνει επιδιορθώσεις βλαβών υδραυλικών-φυσικού αερίου-αποχετεύσεων-ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων.