υδρευση - αποχετευση

Το τεχνικό γραφείο μας κατασκευάζει κάθε τύπου εγκατάσταση υδρυλικών και αποχετεύσεων.

Νέων και παλαιών κτιρίων.